SWITCH – STAFF

Daisuke Torii
Mao Iguchi
Shota Suzuki
Midori Ishima
Jusei Suzuki
Yuya Aoshima
5月5日をもって退社しました。
Hironori Aoyama
Aina Sugiyama
Seira Mochizuki
Moe Atsumi(育休中)
Haruka Ota
Ayane Wakisaka(育休中)
Sarina Sugiyama
Mao Ichikawa(育休中)
Yugo Suzuki

switch+ – STAFF

Shizuka Araki
Nozomi Sasaki
Miyuki Fujita
Yuya Aoshima
5月5日をもって退社しました
Sayaka Matsuura(育休中)
Tomoko Maeda
Kana Yamamoto
Daisuke Sakai